Orakai Korako (Hidden Valley) thermal park
Huka falls
trout farm (National Trout Centre)
drove around lake Taupo