Joseph Thomas ALBURY

Father: John ALBURY
Mother: Sarah BENNETT

Family 1 : Susan KENDAL
  1.   Susan ALBURY

HOME INDEX EMAIL


Joseph\Joe ALBURY

Father: Edmund ALBURY
Mother: Ann WRIGHT

HOME INDEX EMAIL


Lillie ALBURY

Father: John ALBURY
Mother: Sarah Ann JOY

HOME INDEX EMAIL


Louisa ALBURY

HOME INDEX EMAIL


Lucy ALBURY

Father: David ALBURY
Mother: Susan BOSTON

HOME INDEX EMAIL


Margaret ALBURY

Father: John ALBURY
Mother: Sarah BENNETT

HOME INDEX EMAIL


Martha ALBURY

Father: Thomas ALBURY
Mother: Mary MAY

Family 1 :
  1.   William Thomas ALBURY
Family 2 : Thomas BASS
  1.   Lucy BASS
  2.   Polly BASS
  3.   Elizabeth BASS

HOME INDEX EMAIL


Mary ALBURY

Father: Edmund ALBURY
Mother: Ann WRIGHT

Family 1 :
  1.   Daniel ALBURY

HOME INDEX EMAIL


Mary ALBURY

Father: John ALBURY
Mother: Sarah BENNETT

HOME INDEX EMAIL


Mary ALBURY

Father: Thomas ALBURY
Mother: Mary GOODMAN

Family 1 : William GREEN
  1. + David GREEN
  2.   Parkes? GREEN

HOME INDEX EMAIL